Lekkie studzienki wodomierzowe z polietylenu to gwarancja:

– szczelności,

– łatwego transportu oraz szybkiego i taniego montażu bez konieczności angażowania sprzętu ciężkiego,

– odporności na pęknięcia, uderzenia oraz korozję,

– łatwego montażu wodomierza i dowolności wyznaczenia punktu wejścia rur przyłącza (nawiercenie otworów wlotowych i montaż uszczelek wargowych w zależności od rzędnej rury przyłącza),

– łatwego dopasowania ostatecznej wysokości studni (po zagospodarowaniu terenu i obsypaniu) poprzez odcięcie części komina złazowego DN 600 za pomocą piłki ręcznej lub pilarki / wyrzynarki – identycznej jak te stosowane do cięcia drewna,

– nie zamarza, utrzymuje dodatnią temperaturę w okolicy wodomierza – posiada izolację cieplną,

– wykorzystanie geotermik ziemi,

– odczyt licznika bez wchodzenia do studni,

– możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych – wodomierz umiejscowiony jest 30cm pod pokrywą,

– brak oddziaływania sił wyporu (ma miejsce przy studniach hermetycznych),

– brak elementów ruchomych (np. węże) będących newralgicznymi punktami urządzenia,

– lekka konstrukcja – umożliwia łatwy transport i montaż przez jednego pracownika,

– poprawia warunki pracy i obsługi,

– zapewnia bezpieczeństwo abonenta,

W analogicznym zastosowaniu, ale przy znacznie większej średnicy przyłącza – jak dla obiektu przemysłowego, zakładu produkcyjnego itd. – mówimy już o komorze wodomierzowej.

Jest to w dalszym ciągu szczelny zbiornik wykonany bądź to w technologii formowania rotacyjnego lub spawania ekstruzyjnego z wykorzystanie kasetonów żebrowanych PP lub rur strukturalnych PE HD, ale o znacznie większych gabarytach, gdyż ze wzrostem średnicy przyłącza wzrasta również niezbędna potrzebna czynna długość do zabudowy między innymi armatury zaporowej – czyli zasuw lub zaworów, filtra, wodomierza (często także znacznie większego gabarytowo, gdyż z funkcją podziału mierzonego strumienia wody w zależności od wielkości aktualnego poboru wody), zaworu antyskażeniowego itd.

Tego typu komory wodomierzowe wykonujemy w naszym zakładzie produkcyjnym na indywidualne zamówienie, w oparciu o przesłany szkic z podaniem wymiarów, średnicy króćców, głębokości posadowienia, najwyższego w ciągu roku występującego poziomu wody gruntowej, sposobu zwieńczenia i rodzaju wymaganej pokrywy (pokrywa PP, betonowa, żeliwna, żeliwna z wypełnieniem betonowym na obciążenie 1,5 – 5 – 15 – 40 ton) w zależności od miejsca ulokowania (trawnik, parking, wjazd).

Innym zastosowaniem oferowanych studzienek PE / PP są przykładowo komory, zbiorniki oraz przepompownie ścieków surowych w układzie gdzie z racji znacznej odległości od budynku lub niekorzystnego ukształtowania terenu i spadków koniecznie jest przepompowanie ścieków do przydomowej / przyobiektowej oczyszczalni ścieków lub systemu kanalizacji ogólnospławnej. Także produkowane zbiorniki znajdują nieocenione wykorzystanie w systemach kanalizacji ciśnieniowej.

Jeszcze innym zastosowaniem jest przepompownia ścieków podczyszczonych lub oczyszczonych celem zasilenia zlokalizowanego w nasypie lub po prostu znacznie wyżej drenażu rozsączającego.