Loading...

ZASUWY BURZOWE

Zasuwy burzowe


  • W średnicach  DN50 , DN110 jedno i dwu-klapowe, DN160, DN200, DN250 oraz DN315.

zamów mailowo

kup na Allegro


dokument 1

dokument 2

dokuemnt 3

__

Zasuwa burzowa inaczej zwana kanalizacyjnym zaworem zwrotnym zabezpiecza pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Zagrożenie takie występuje najczęściej w instalacjach kanalizacji sanitarnej położonych do sieci ogólnospływalnych i w instalacjach kanalizacji deszczowej.
Może być to spowodowane intensywnymi opadami, roztopami, lub powodziami.
Dodatkowo zasuwa zapobiega przedostawaniu się szczurów i innych gryzoniami przez instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe do wnętrza budynków. Dodatkowo chroni przed nieprzyjemnymi zapachami w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu instalacji.